prísada do činidiel na úpravu textílií

  • YIHOO textile finishing agent additives

    Prísady do textilných dokončovacích prostriedkov YIHOO

    Prostriedok na konečnú úpravu textílií je chemické činidlo na konečnú úpravu textílií. Pretože existuje niekoľko odrôd, odporúča sa vybrať správny typ podľa požiadaviek a stupňov chemickej úpravy. Pri spracovaní je nízkomolekulárnym konečným činidlom väčšinou roztok, zatiaľ čo vysokomolekulárnym konečným činidlom je väčšinou emulzia. Spolu s dokončovacím prostriedkom je pri výrobe požadovaný aj absorbér UV, činidlo zvyšujúce farebnú stálosť a ďalšie pomocné látky.