Polymerizačné a modifikačné prísady do PVC

  • YIHOO PVC(polyvinyl chloride) polymerization &modification additives

    YIHOO polymerizačné a modifikačné prísady do PVC (polyvinylchloridu)

    Polyvinylchlorid (PVC) je polymér monoméru vinylchloridu (VCM) polymerizovaný peroxidom, azozlúčeninami a inými iniciátormi alebo mechanizmom reakcie radikálovej polymerizácie pôsobením svetla a tepla. Vinylchloridový homopolymér a vinylchloridový kopolymér sa nazývajú vinylchloridová živica.

    PVC bolo v minulosti najväčším plastom na všeobecné použitie a bolo široko používané. Je široko používaný v stavebných materiáloch, priemyselných výrobkoch, tovaroch dennej potreby, podlahovej koži, podlahových tehlách, umelej koži, rúrach, drôtoch a kábloch, obalových fóliách, fľašiach, penivých materiáloch, tesniacich materiáloch, vláknach atď.