Nízke VOC prísady do automobilov

  • YIHOO Low VOC automotive trim additives

    YIHOO Nízko VOC prísady do automobilového priemyslu

    V posledných rokoch sa implementáciou predpisov o kvalite ovzdušia v automobiloch stala kvalita kontroly v automobile a úroveň prchavých organických zlúčenín dôležitou súčasťou kontroly kvality automobilov. VOC je príkaz organických zlúčenín, týka sa hlavne častí kabíny vozidla a batožiny alebo materiálov z organických zlúčenín, vrátane benzénových sérií, aldehydov a ketónov a undekánu, butylacetátu, ftalátov a tak ďalej.

    Keď koncentrácia VOC vo vozidle dosiahne určitú úroveň, spôsobí to príznaky ako bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie a únava a v závažných prípadoch dokonca spôsobí kŕče a kómu. Poškodí pečeň, obličky, mozog a nervový systém, čo má za následok stratu pamäte a ďalšie vážne následky, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudské zdravie.