Všeobecné prísady do plastov

  • YIHOO General plastics additives

    YIHOO Všeobecné prísady do plastov

    Polyméry sa stali nevyhnutnosťou prakticky vo všetkých aspektoch moderného života a nedávne pokroky v ich výrobe a spracovaní ďalej rozšírili používanie plastov a v niektorých aplikáciách polyméry dokonca nahradili iné materiály ako sklo, kov, papier a drevo.