Polymerizačné a modifikačné prísady PA

  • YIHOO PA(polyamide) polymerization & modification additives

    YIHOO PA (polyamid) polymerizačné a modifikačné prísady

    Polyamid (tiež nazývaný PA alebo nylon) je všeobecný pojem termoplastickej živice obsahujúcej opakovanú amidovú skupinu v hlavnom molekulárnom reťazci. PA zahŕňa alifatický PA, alifatický - aromatický PA a aromatický PA, v ktorom má alifatický PA, odvodený z počtu atómov uhlíka v syntetickom monoméri, najviac odrôd, najväčšiu kapacitu a rozsiahle použitie.

    S miniaturizáciou automobilov, vysokým výkonom elektronických a elektrických zariadení a so zrýchlením ľahkého procesu mechanických zariadení bude dopyt po nylone stále vyšší. Nedostatky z nylonu sú tiež dôležitým faktorom obmedzujúcim jeho aplikáciu, najmä pre PA6 a PA66, v porovnaní s odrodami PA46, PA12, majú silnú cenovú výhodu, aj keď určitý výkon nemôže spĺňať požiadavky rozvoja príbuzných odvetví.