PC aditíva

  • YIHOO PC(Polycarbonate) additives

    YIHOO PC (polykarbonátové) prísady

    Polykarbonát (PC) je polymér obsahujúci karbonátovú skupinu v molekulárnom reťazci. Podľa štruktúry esterovej skupiny ju môžeme rozdeliť na alifatické, aromatické, alifatické - aromatické a ďalšie typy. Nízke mechanické vlastnosti alifatického a alifatického aromatického polykarbonátu obmedzujú ich použitie v technických plastoch. Priemyselne sa vyrábal iba aromatický polykarbonát. Vzhľadom na špecifickosť polykarbonátovej štruktúry sa PC stal všeobecným technickým plastom s najrýchlejšou mierou rastu spomedzi piatich technických plastov.

    PC nie je odolný voči ultrafialovému svetlu, silným zásadám a poškriabaniu. Pri dlhodobom pôsobení ultrafialového žiarenia zožltne. Preto je nevyhnutnosť modifikovaných aditív zásadná.